Shopping cart is empty
 
English Polski Spanish 
Search For a Manual
 

(e.g. AA-V20EG JVC, ZX-7 Sony )
PayPal 1000+ rating Secure, Encrypted Checkout.
 
Who's Online
There currently are 458 guests and 
1 member online.
Support Info
ELECTROLUX
First point of contact:
All trademarks are the property of their respective owners
Categories
Information
Featured Product
Home >> ELECTROLUX >> ER7424B Owner's Manual
 
 0 item(s) in your cart 

ELECTROLUX ER7424B
Owner's Manual


Tweet about this product and get $1.00 of store credit for instant use!
  • Download
  • PDF Format
  • Complete manual
  • Language: Danish
Price: $4.99

Description of ELECTROLUX ER7424B Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file after You purchase it.

Owner's Manual ( sometimes referred to as User's Guide or User's Manual ) contains information on how to use Your device. After placing order we'll send You download instructions on Your email address.

The manual is available in languages: Danish

Not yet ready
You must purchase it first

Customer Reviews
There are currently no product reviews.
Other Reviews
 EBCSL7SW/SP ELECTROLUX Owner's Manual by Kimberly Sasso;
Manual was delivered in a timely manner and was all in English as advertised. The manuals I received when we moved into our flat were in German, Italian, and French. Having never used a steamer before, and not speaking/reading German very well, I needed an English Manual. this was a huge help.
 SE-88 SANSUI Owner's Manual by Michael Moshkoff;
Great Manual. This manual is available no where else. It was exactly what I was looking for. Only in German.
 UV5A GRUNDIG Owner's Manual by Regis Pauly;
This GRUNDIG UV5A Owner Manual is not only an instruction manual but a total functional circuit description of the Multimeter and includes circuit diagram at the end pages. It is very helpful for repairing and calibrating the instrument. It is written in two languages English and German for international support. It was very easy to repair my unit with this document. Regards, Regis Pauly, Electrical Engineer.
 CRATE LIMO TX50D CRATE Owner's Manual by Andrea Long;
The owner's manual was evetything I thought it would be. I was able to print it out using both sides of the paper in quick order, saving me a search online for a used one.
 IS70-49VT BLAUPUNKT Owner's Manual by Alexey Baikov;
Хорошее качество сканирования. Мануал пришел часов эдак через 12. В целом доволен.

Text excerpt from page 2 (click to view)
ADVARSLER OG VIGTIGE ANVISNINGER
Det er af stor vigtighed, at denne betjeningsvejledning opbevares sammen med apparatet til fremtidig brug. Hvis apparatet sælges eller overdrages til en anden ejer, eller De flytter og efterlader apparatet, bør De altid sikre Dem, at vejledningen følger apparatet, sÃ¥ledes at den nye ejer kan gøre sig bekendt med apparatets funktion og de relevante advarsler. Dette skab lukkes ved hjælp af en magnetliste pÃ¥ døren. Hvis det skal erstatte et ældre skab med smæklÃ¥s, anbefales det at gøre denne smÅklÃ¥s ubrugelig, før skabet kasseres, sÃ¥ledes at legende børn ikke kan komme i fare. Disse advarsler gives af hensyn til Deres og andres sikkerhed. De bør lÅse dem grundigt igennem, inden apparatet installeres eller tages i brug.

Afstandsstykker bagpå

I plasiklommen, der indeholder betjeningsvejledningen, er ligeledes anbragt to vÅgafstands-stykker, der skal monteres i de dertil beregnede Ã¥bninger pÃ¥ bagsiden af fryseren. Afstandsstykkerne skydes ind i Ã¥bningerne, samtidig med at det skires, at pilen (A) er anbragt som vist pÃ¥ billedet, hvorefter de drejes 45°, indtil de fastlÃ¥ses (pil i vertikal position).

A
45°
PR60

OmhÅngsling af dør
⢠Reparationer udført af usagkyndige kan medføre skade eller alvorligere fejl. Henvend Dem til det nærmeste servicecenter og forlang altid originale reservedele. Før nedenstÃ¥ende arbejde udføres, skal strømtilførslen til skabet afbrydes. 1. Ventilationsgitteret (D) tages af. 2. Det nederste hÅngsel (E) skrues af. 3. Fryserens dør afmonteres ved at trÅkke den af det midterste hÅngsel (H). Det midterste haengsel (H) skrues af. 4. Køleskabsdøren afmonteres ved at trÅkke den af det øverste haengsel (G) demontér sidstnaevnte og monteres pÃ¥ den modsatte side, efter at proppen her er blevet fjernet. 5. Proppen skal derefter monteres i Ã¥bningen, hvor haengselstiften før var placeret. 6. Køleskabsdøren sÅttes pÃ¥. Det midterste haengsel monteres pÃ¥ venstre side. Fryserens dør saettes pÃ¥. 7. Det nederste hÅngsel (E) skrues fast pÃ¥ venstre side ved hjÅlp af de skruer, som før blev skruet ud. 8. AfdÅkningen (F) afmonteres fra ventilationsgitteret (D) og monteres pÃ¥ den modsatte side. Ventilationsgitteret (D) sÅttes pÃ¥ plads igen. 9. HÃ¥ndtaget/hÃ¥ndtagene tages af og fastgøres pÃ¥ den modsatte side. Plastpropperne pÃ¥ den modsatte side af hÃ¥ndtagene gennemhulles med en syl. De frie huller afdaekkes med plastpropperne, som findes i pakken med tilbehør. Det midterste hÅngsel (H) kan justeres vandret ved hjÅlp af et vÅrktøj, nÃ¥r de to skruer er blevet løsnet. Bemaerk: NÃ¥r dørene er blevet omhÅngslet, skal det kontrolleres, at alle skruer er skruet helt fast, og at tÅtningslisten slutter helt taet til skabet. Hvis temperaturen i lokalet er lav (f.eks. om vinteren), kan det forekomme, at tÅtningslisten ikke ligger helt tÅt ind til skabet. Efter en vis tid vil tÅtningslisten automatisk slutte helt tÅt. Men hvis De ønsker at fremskynde denne proces, kan De opvarme tÅtningslisten med en hÃ¥rtørrer. 11
F F D E F F
H

Generelle sikkerhedsoplysninger
⢠Dette apparat er beregnet til at blive betjent af voksne. Børn bør ikke have lov til at pille ved knapperne eller lege med apparatet. Det er farligt at ændre dette apparats specifikationer eller egenskaber. ⢠Inden der udføres rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde, skal De sikre Dem, at apparatet er afbrudt og stikket trukket ud. ⢠⢠Dette apparat er tungt. Udvis forsigtighed, nÃ¥r det flyttes. Ispinde kan forÃ¥rsage kuldeforbrændinger, hvis de indtages straks efter, at de er taget ud af apparatet. ⢠⢠⢠⢠Ved hÃ¥ndtering af skabet mÃ¥ køleenheden ikke beskadiges, da dette kan medføre lækage. Skabet mÃ¥ ikke placeres i nærheden af radiator eller komfur. Skabet bør ikke udsættes for direkte sollys i laengere tid. Der skal være tilstrækkelig ventilation rundt om bagsiden af skabet. Kølekredsløbet mÃ¥ ikke beskadiges. Det er hensigtsmæssigt at placere en fryser i kælderen (ikke indbygningsmodeller). El-apparater sÃ¥som ismaskiner mÃ¥ ikkebenyttes inden i et køleskab. ⢠⢠⢠⢠⢠Køleskabe og frysere til hjemmebrug er udelukkende beregnet til opbevaring af madvarer. Frosne madvarer mÃ¥ ikke nedfryses igen, nÃ¥r de en gang har vaeret optøet. Producentens anvisninger vedrørende opbevaring af madvarer bør overholdes nøje. Læs vejledningen pÃ¥ den pÃ¥gældende emballage. De bedste udbytte opnÃ¥s ved rumtemperaturer fra +18° C til +43° C (Klasse T); fra +18° C til +38° C (Klasse ST); fra +16° C til +32° C (Klasse N); fra +10° C til +32° C (Klasse SN); køleskabets klasse er angivet pÃ¥ identifikationspladen (anbragt indvendigt i køleskabet ved siden af grøntsagsskuffen). Apparatets indvendige foring bestÃ¥r af kanaler, som kølemidlet løber igennem. Hvis der gÃ¥r hul pÃ¥ disse, vil det beskadige apparatet sÃ¥ meget, at det ikke kan repareres, og det vil medføre tab af madvarer. ANVEND IKKE SKARPE GENSTANDE til at fjerne rim- eller islag. Rimlag kan fjernes ved at anvende den medfølgende skraber. Islag bør under ingen omstÅndigheder skrabes af de indvendige sider. Islag bør optøs ved afrimning af apparatet. Se afrimningsvejledningen. ⢠Kulsyreholdige eller mousserende drikkevarer mÃ¥ ikke placeres i fryseren, da der skabes et tryk i flasken eller beholderen, som kan fÃ¥ den til at eksplodere, hvilket medfører skade pÃ¥ apparatet. ⢠Der mÃ¥ ikke anvendes andre genstande eller hjælpemidler til at fremskynde afrimningen end dem, som er anbefalet af producenten.

G

â¢

Anvendelse

⢠â¢

Service/reparation
⢠Såfremt el-arbejde er nødvendigt for at installere apparatet, bør dette udføres af en autoriseret elinstallatør eller anden kompetent person. Reparationer på apparatet bør kun udføres af et autoriseret servicecenter og kun originale reservedele bør anvendes. Hvis der opstår en fejl på apparatet, bør De under ingen omstændigheder selv forsøge at reparere apparatet.

â¢

â¢

2

You might also want to buy

$4.99

SX-K700 TECHNICS
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

CJ-V51 PIONEER
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

SX-PR602 TECHNICS
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

AG-7500 PANASONIC
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

YB400PE GRUNDIG
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

AG7330 PANASONIC
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

HC-P4752W SAMSUNG
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

SX-KN2000 TECHNICS
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…
>
Parse Time: 0.178 - Number of Queries: 133 - Query Time: 0.038