Shopping cart is empty
 
English Polski Spanish 
Search For a Manual
 

(e.g. AA-V20EG JVC, ZX-7 Sony )
PayPal 1000+ rating Secure, Encrypted Checkout.
 
Who's Online
There currently are 321 guests online.
Support Info
ELECTROLUX
First point of contact:
All trademarks are the property of their respective owners
Categories
Information
Featured Product
Home >> ELECTROLUX >> ESF6560 Owner's Manual
 
 0 item(s) in your cart 

ELECTROLUX ESF6560
Owner's Manual


Tweet about this product and get $1.00 of store credit for instant use!
  • Download
  • PDF Format
  • Complete manual
  • Language: Swedish, Danish
Price: $4.99

Description of ELECTROLUX ESF6560 Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file after You purchase it.

Owner's Manual ( sometimes referred to as User's Guide or User's Manual ) contains information on how to use Your device. After placing order we'll send You download instructions on Your email address.

The manual is available in languages: Swedish, Danish

Not yet ready
You must purchase it first

Customer Reviews
There are currently no product reviews.
Other Reviews
 PM5191 PHILIPS Owner's Manual by Benedikt Jochims;
Exactly as described, the full user-manual (145 pages). Perfect.

Text excerpt from page 14 (click to view)
Användning av diskmaskinen
1. Försäkra dig om att du har plockat in diskgodset korrekt i korgarna och att spolarmarna roterar fritt 2. Öppna vattenkranen 3. Stäng luckan 4. Tryck på Start/Stopp-knappen
Start/Stopp-kontrollampan tänds.

Avbrytning av pågående diskprogram
a) Öppna luckan. Diskprogrammet stannar. Stäng luckan. Diskprogrammet fortsätter från den punkt där det har avbrutits. b) Tryck på Start/Stopp-knappen (i detta fall slocknar samtliga kontrollampor). När du trycker på Start/Stoppknappen igen fortsätter diskprogrammet från den punkt där det har avbrutits.

Radering av pågående diskprogram
För att radera ett diskprogram är det nödvändigt att återställa diskmaskinen. Tryck samtidigt ned knapparna 2 och 3 i ca. 2 sekunder. Efter ca. 2 sekunder slocknar samtliga kontrollampor (med undantag för Start/Stoppknappens kontrollampa och ev. kontrollamporna för spolglansmedel och salt) för att signalera att det pågående diskprogrammet har raderats. (Kontrollera att det finns diskmedel i diskmedelsbehållaren om ett nytt diskprogram startas.)

5. Ställ in och starta diskprogrammet
För att välja ett diskprogram trycker du ned motsvarande knapp (se "Programöversikt"). Kontrollampan för knappen tänds och i den digitala displayen blinkar det valda diskprogrammets disktid (i minuter) Kontrollampan för pågående diskprogram lyser. Diskprogrammet startar automatiskt 3 sekunder efter den sista nedtryckningen av någon knapp. Diskprogrammets disktid slutar att blinka i den digitala displayen. Kontrollampan för pågående diskprogram förblir tänd.

7. Radering av «senarelagd start»
Radera en inställd senarelagd start genom att stänga av diskmaskinen. Följ sedan anvisningarna i "Radering av pågående diskprogram". När senarelagd start raderas, raderas även det inställda diskprogrammet. I detta fall skall diskprogrammet ställas in igen

Ställ in och starta diskprogrammet med senarelagd start
Inställningen av senarelagd start ska göras före programvalet. Tryck ned tryckknappen för "senarelagd start" tills antalet timmar för senarelagd start blinkar i den digitala displayen (från 1 timme till max. 19 timmar). Tryck in tryckknappen för det önskade diskprogrammet (se "Programöversikt"). Den digitala displayen visar diskprogrammets disktid för ett ögonblick. Därefter visas den inställda fördröjda starttiden. Sä snart antalet timmar lyser med fast sken börjar nedräkningen för "senarelagd start". Nedräkningen fortsätter med i timme i taget. Nedräkningen för "senarelagd start" påverkas inte av att luckan öppnas. Diskprogrammet starter automatiskt när tiden för senarelagd start har förflutit.

8. Efter avslutat diskprogram
Diskmaskinen stannar automatiskt. Kontrollampan för pågående diskprogram slocknar. Kontrollampan för programslut tänds. Det nyligen avslutade diskprogrammets kontrollampa fortsätter att lysa. Den digitala displayen visar 0 (resttid för diskprogrammet). Först nu kan du stänga av diskmaskinen. Stäng av diskmaskinen med Start/Stopp-knappen. Start/Stopp-kontrollampan slocknar. Öppna luckan och vänta några minuter innan du tar ut diskgodset. På så sätt hinner diskgodset svalna och torkningen förbättras.

9. Tömning av diskmaskinen
Varmt diskgods går lättare sönder. Låt därför diskgodset svalna i maskinen innan du tar ut det. Börja att plocka ur diskgodset från underkorgen så att det inte droppar vatten från överkorgen på diskgodset på underkorgen och orsakar fläckar. Vatten kan finnas på diskmaskinens sidoväggar och lucka eftersom rostfritt stål blir kallare än diskgodset. Vi rekommenderar dig att bryta strömmen till diskmaskinen och stänga vattenkranen när diskprogrammet är avslutat.

Observera!: När senarelagd start har ställts in är
kontrollampan för pågående diskprogram släckt. När nedräkningen för senarelagd start är klar startar diskprogrammet automatisk och kontrollampan för pågående diskprogram tänds.

Observera!: Det är möjligt att välja diskprogram och
senarelagd start även när luckan är något öppen. I detta fall starter diskprogrammet eller nedräkningen för senarelagd start efter det att luckan har stängts.

6. Avbrytning eller radering av pågående diskprogram
Avbryt eller radera ett pågående diskprogram ENDAST om det är nödvändigt. Observera! Se upp med den heta ångan som strömmer ut när du öppnar luckan. Öppna luckan försiktigt! 14

You might also want to buy

$4.99

SX-K700 TECHNICS
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

CJ-V51 PIONEER
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

SX-PR602 TECHNICS
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

AG7330 PANASONIC
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

AG-7500 PANASONIC
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

YB400PE GRUNDIG
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

GRAND PRIX ELECTRONIC 754 BECKER
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

CJ-V51 PIONEER
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…
>
Parse Time: 0.213 - Number of Queries: 130 - Query Time: 0.041