Shopping cart is empty
 
English Polski Spanish 
Search For a Manual
 

(e.g. AA-V20EG JVC, ZX-7 Sony )
PayPal 1000+ rating Secure, Encrypted Checkout.
 
Who's Online
There currently are 343 guests online.
Support Info
ELECTROLUX
First point of contact:
All trademarks are the property of their respective owners
Categories
Information
Featured Product
Home >> VOLTA >> U3210 Owner's Manual
 
 0 item(s) in your cart 

VOLTA U3210
Owner's Manual


Tweet about this product and get $1.00 of store credit for instant use!
  • Download
  • PDF Format
  • Complete manual
  • Language: English, Swedish, Finnish, Danish, Norwegian
Price: $4.99

Description of VOLTA U3210 Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file after You purchase it.

Owner's Manual ( sometimes referred to as User's Guide or User's Manual ) contains information on how to use Your device. After placing order we'll send You download instructions on Your email address.

The manual is available in languages: English, Swedish, Finnish, Danish, Norwegian

Not yet ready
You must purchase it first

Customer Reviews
There are currently no product reviews.
Other Reviews
 PM5191 PHILIPS Owner's Manual by Benedikt Jochims;
Exactly as described, the full user-manual (145 pages). Perfect.

Text excerpt from page 5 (click to view)
U3201, U3202, U3210
Volta leverer et utvalg av støvsugere med forskjellige spesifikasjoner og tilbehør. Vennligst referer til din spesifikke modell og aktuelt tilbehør, som fremgår av illustrasjonene på den ytre esken. Brett ut illustrasjonene og folg henvisningen i teksten.

Norsk
Komme i gang
1 Sjekk at støvposen er på plass. 2 Sett inn slangen inntil låsetappene klikker på plass (trykk låsetappene inn for å frigjøre slangen). 3 Fest teleskoprøret til slangehåndtaket og til gulvmunnstykket ved å trykke delene sammen og vri. (Vri og trekk for å kople fra). 4 Trekk ut kabelen og kople den til et vegguttak for strøm, idet du passer på at kabelen ikke er vridd før bruk. (Trykk på knapp for kabelopprulling for å rulle kabelen inn igjen. Hold på støpselet så det ikke treffer deg.) 5 Trykk på av/på-knappen for å starte støvsugeren. 6 Juster sugeeffekten ved hjelp av rullehjulet. Sugeeffekten kan også reguleres på slangehåndtaket ved å åpne/lukke ventilen. Støvposeindikator og bytte av støvpose For best mulig ytelse skal støvposen skiftes så snart den er full. Vinduet for den mekaniske støvposeindikatoren vil gradvis bli rødere mens posen fylles, og vise helt rødt når posen er full. Dersom støvposen skulle sprekke inne i støvsugeren, tar du støv sugeren med til et servicesenter for å få den rengjort. Dette omfattes ikke av reklamasjonsretten. Støvposeindikatoren kan også indikere at støvposen er blokkert. Hvis dette skjer, må støv posen skiftes selv om den ikke er full. STØVSUG ALDRI GIPS, MURESTØV, SEMENTSTØV, KALD ASKE OG ANDRE VELDIG FINE PAR TIKLER. For kontroll av -støvposen må støvsugeren være slått på, med aktuelt tilbehør tilkoplet og hevet fra gulvet. Bytte av -støvposen 7 Åpne støvsukerlokket. 8 Fjern støvposen fra holderen. Plasser en ny støvpose i holderen. Lukk dekselet (8,7). Vi anbefaler å bytte støvpose etter å ha benyttet rensemiddel for tepper eller det merkes vond lukt fra støvsugeren. PS! Bruk kun originale støvposer og filtere Støvpose (referanse nummer: E66N) Sikkerhetsråd for støvposen (Tips for riktig bruk av støvposen) For å unngå skade på støvsugeren må den aldri brukes uten støv pose. En sikkerhetsanordning er montert for å forhindre at lokket kan lukkes uten at støvposen er på plass. Ikke forsøk å tvinge lokket igjen. Bytting/rengjøring av filtre Bruk aldri støvsugeren uten filterne. Filterne bør byttes ut i gjennomsnitt ved hvert femte bytte av støvpose. Vedlikeholde av motorbeskyttelsesfilter 7 9 Åpne støvsugerlokket. Fjern filterenheten og rens filtret under kun varmt vann, og la det tørke. Filtreringsevnen er nå gjenetablert. Sett filterenheten tilbake i maskinen og lukk lokket (9,12,13). Vær sikker på at filterenheten er plassert korrekt og at dekslet er forsvarlig lukket (9,7). Filtret bør skiftes ut minst én gang hvert annet år.

8
Vedlikeholde av mikrofilter (U3210) 10 Åpne filterlokket. 11 Fjern filterenheten og rens filtret under kun varmt vann, og la det tørke. Filtreringsevnen er nå gjenetablert. Sett filterenheten tilbake i maskinen og lukk lokket. (11,12,13) Vær sikker på at filterenheten er plassert korrekt og at dekslet er forsvarlig lukket (11,10). Filtret bør skiftes ut minst én gang hvert annet år. Bytte av HEPA filter (U3201, U3202) 10 Press filterdekselet ned for å åpne filterlokket. 11 Bytt ut det gamle filteret med et nytt. Pass på at filteret er satt riktig inn, og lukk deretter dekselet. Filteret må byttes minimum hvert 2. år eller etter hver 5. posebytte.

Tilbehør
Støvposer Dreibar slange og håndtak med manuell sugekontroll Teleskoprør Munnstykke for harde gulv og tepper Fugemunnstykke Møbelmunnstykke

Støvsugeren er kun beregnet for bruk i vanlige husholdninger og er kon struert for å gi maksimal ytelse og sikkerhet. Vennligst overhold disse enkle forholdsreglene: Støvsugeren er dobbelt isolert, og trenger ikke å jordes. Støvsugeren må ikke brukes av små barn. Støvsug aldri gips, murestøv, sementstøv, kald aske og andre veldig fine partikler. Oppbevar alltid støvsugeren på et tørt sted. Bruk ikke støvsugeren til å suge opp væsker. Unngå skarpe gjenstander. Bruk ikke støvsugeren til å suge opp varm aske eller brennende sigarettstumper. Bruk ikke støvsugeren i nærheten av brennbare gasser. Unngå å trekke i strømledningen, og sjekk ledningen med jevne mellomrom etter tegn på skade. Merk: Ikke bruk en støvsuger med skadet ledning. Dersom ledningen er skadd, må den skiftes ved et autorisert serviceverksted. Pluggen må fjernes fra stikkontakten før apparatet rengjøres eller vedlikeholdes. All service og reparasjoner må utføres av autorisert servicepersonale.

Sikkerhetsforskrifter

Funksjoner for støvsugeren
A B C D E F G H I J Strømledning Av/på-knapp Mekanisk indikator for full støvpose Slangeforbindelse Bærehåndtak Lukkehåndtak for deksel over støvposerommet Knapp for kabelinnrulling Parkering for slange og munnstykke når de ikke er i bruk Oppbevaringsspor for slange og munnstykke når de ikke er i bruk Sugeeffektkontroll

Problemløsning
Støvposen: Vær sikker på at posen er plassert korrekt og at den ikke er skadet (1). Strøm: Dersom strømmen ikke virker, trekk støpselet ut av stikkontakten og sjekk kontakt, ledning og sikringer der det er nødvendig. Støvsugeren kan slå seg av dersom det har oppstått en alvorlig blokkering eller filtrene er kraftig tilsmusset. Kople i så fall strømtilførselen bort og la støvsugeren kjøle seg ned i 30 minut ter. Fjern blokkeringen og/eller bytt ut filter(e) før du starter støvsugeren igjen. Fjerning av blokkeringer i slanger dekkes ikke av garantien. For å unngå blokkeringer og opprettholde sugestyrken på en effektiv måte, bør gulvmunnstykket rengjøres med jevne mellomrom ved hjelp av slangehåndtaket. Se også ytterligere Volta-informasjon mot slutten av dette heftet. Vann: Dersom vann suges inn i støvsugeren, må motoren byttes ut ved et autorisert serviceverksted. Dette omfattes ikke av reklamasjonsretten.

Hvordan oppnå best resultat
Gulvtepper: Bruk gulvmunnstykket med spaken i denne stillingen. Harde gulv: Bruk gulvmunnstykket med spaken i denne stillingen. Løse tepper/gardiner/lette tekstiler: Reduser sugeeffekten. Bruk gulvmunnstykket til løse tepper og møbelmunnstykket til gardiner, puter etc. Trange steder: Bruk fugemunnstykket til trange hjørner, bak ovner, mellom radiatorspiler etc.

You might also want to buy

$4.99

SX-K700 TECHNICS
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

CJ-V51 PIONEER
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

SX-PR602 TECHNICS
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

AG-7500 PANASONIC
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

YB400PE GRUNDIG
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

AG7330 PANASONIC
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

CJ-V51 PIONEER
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

GRAND PRIX ELECTRONIC 754 BECKER
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…
>
Parse Time: 0.17 - Number of Queries: 129 - Query Time: 0.035