Shopping cart is empty
 
English Polski Spanish 
Search For a Manual
 

(e.g. AA-V20EG JVC, ZX-7 Sony )
PayPal 1000+ rating Secure, Encrypted Checkout.
 
Who's Online
There currently are 419 guests online.
Support Info
ELECTROLUX
First point of contact:
All trademarks are the property of their respective owners
Categories
Information
Featured Product
Home >> ELECTROLUX >> Z7520 PARKETTO Owner's Manual
 
 0 item(s) in your cart 

ELECTROLUX Z7520 PARKETTO
Owner's Manual


Tweet about this product and get $1.00 of store credit for instant use!
 • Download
 • PDF Format
 • Complete manual
 • Language: English, German, French, Italian, Spanish, Dutch, Swedish, Portuguese, Finnish, Danish, Norwegian, Greek
Price: $4.99

Description of ELECTROLUX Z7520 PARKETTO Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file after You purchase it.

Owner's Manual ( sometimes referred to as User's Guide or User's Manual ) contains information on how to use Your device. After placing order we'll send You download instructions on Your email address.

The manual is available in languages: English, German, French, Italian, Spanish, Dutch, Swedish, Portuguese, Finnish, Danish, Norwegian, Greek

Not yet ready
You must purchase it first

Customer Reviews
There are currently no product reviews.
Other Reviews
 SA-GX505 TECHNICS Owner's Manual by KEVIN TODD;
Was happy to find the complete owners manual... It's all in there, just like the original...
 RS-BX828 TECHNICS Owner's Manual by Mieczyslaw Wojdyla;
Thanks for offering this item at such a good price. Proved handy in identifying the part I was looking for my set.
 HS-521V MITSUBISHI Owner's Manual by Wolfgang Molt;
Thr Video Recorder i have is quiet Old and the Producer could Not help me. So i w as very glad to find an offer for the owners Manual for a very fair Price.a I obtained the original Manual very quick and I am happy to have it now.
 ST-S730ES SONY Owner's Manual by Mohan Siribaddana;
The PDF copy was immediately available on download after the payment. However, I noticed that the document was in German, and Ihad to contact a German translator to get it translated it to English. The quality of document is legible can be used for my purpose.
 NOVA.GS912 NOVAMATIC Owner's Manual by Vinko Tosevski;
The manual was complete and of great quality. Originally a tri-lingual file, I first received only one language. After a note to owners-manuals.com, I quickly received the remaining languages... Great service, definitely worth it.

Text excerpt from page 9 (click to view)
Nederlands
Accessoires
1 Stofzak, s-bag , s-bagTM Clinic 2* Telescopische buis * Verlengingsbuis (2) Slangstuk Mondstuk voor tapijt/ harde vloer
TM

1 Druk op de pedaal om het snoer op te rollen (stekker * Mondstuk voor parket 7* Turbomondstuk 8* Turbomondstuk 9 Mondstuk voor kieren 10 Mondstuk voor bekleding vasthouden zodat deze niet tegen u aanslaat). 1 Druk met de voet op de knop Aan/Uit om de stofzuiger aan te zetten. 17* Stel de zuigkracht in met de regelaar op de stofzuiger of met de regelaar op de slanggreep. 18 Door de praktische parkeerstand kunt u gemakkelijker even pauzeren tijdens het stofzuigen. Het vermindert ook het risico op rugklachten. 19 Door de parkeerstand kunt u de stofzuiger gemakkelijker verplaatsen en opbergen.

Let op. Vervang de s-bagTM ook als deze niet vol is (de stofzak is wellicht verstopt). Vervang de stofzak ook als u reinigingsmiddel voor vloerbedekking hebt gebruikt. Gebruik alleen originele Electroluxstofzakken zoals de s-bagTM Classic, s-bagTM Clinic of s-bagTM Anti-odour. Demotorfiltervervangen(Ref.nr.EF54) Noodzakelijk bij elke vijfde vervanging van de stofzak/s-bagTM 2 Druk op de vergrendeling en open de deksel. Verwijder de oude filter Breng een nieuwe filter aan en sluit de deksel. Vervanging van filter op een niet-wasbaar HEPA-filter Noodzakelijk bij elke vijfde vervanging van de stofzak/s-bagTM

Reinigen van het mondstuk voor harde vloeren
2 Om vermindering van de zuigkracht te voorkomen, dient het mondstuk voor tapijt/harde vloeren regelmatig gereinigd te worden. Het gebruik van de slanggreep is hierbij de meest eenvoudige manier.

Schoonmaken van het powermondstuk (alleen bepaalde modellen)
 Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder alle verwarde draadjes, enz., door deze met een schaar weg te knippen. Gebruik een schroevendraaier om de klep van het mondstuk te openen. Verwijder de borstelcilinder en steunpunten en maak deze, indien nodig, schoon. Om de wieltjes schoon te maken, haalt u deze voorzichtig uit hun ophanging. Maak ze, voor zover dit nodig is, schoon. 7 Sluit de klep en zorg ervoor dat deze goed vast zit.

Veiligheidsinstructies
De Clario-stofzuiger mag alleen door volwassenen worden gebruikt en is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De stofzuifger is dubbel geïsoleerd en hoeft dus niet te worden geaard.

Voorhetbesteresultaat
Gebruikdemondstukkenalsvolgt: Tapijt: Gebruik het mondstuk voor tapijt/harde vloeren met de greep in positie (20). Verminder de zuigkracht voor kleine tapijten. Hardevloeren: Gebruik het mondstuk voor tapijt/harde vloeren met de greep in positie (21). Houtenvloeren:Gebruik het mondstuk voor parket (alleen bepaalde modellen, ). Gestoffeerdmeubilair:Gebruik het mondstuk voor stoffering(10) Kieren,hoeken,enz.: Gebruik het mondstuk voor kieren (9). Metbehulpvandestroomaansluiting(hiervooriseen Clariovereistdieisuitgerustmeteenstroomaansluiting. Hetturbomondstukisverkrijgbaaralsaccessoire.) 22 Sluit het mondstuk aan op de buis (alleen voor bepaalde modellen). 2 Sluit het powermondstuk aan op de contactdoos van de stofzuiger. 2 Zet het snoer met klemmen vast op de buizen en de slang. 2 Het powermondstuk wordt geactiveerd door de stofzuiger aan te zetten. Hetgebruikvanhetturbomondstuk(alleenbepaalde modellen) 2 Bevestig het mondstuk aan de zuigbuis. 27 Stel de zuigkracht bij door het openen of sluiten van de luchtopening. Opmerking! Het power- of turbomondstuk niet op dierenhuiden, kleden met lange franjes of kleden met een (pool)dikte van meer dan 15 mm gebruiken. Zorg ervoor dat u uw tapijt niet beschadigt door het mondstuk op één plaats te zetten terwijl de borstel ronddraait. Het mondstuk niet over het snoer laten gaan en de stofzuiger meteen na gebruik weer uitschakelen.

Verzorgingvandefilters
Hoe vaker, hoe beter voor de efficientie van de stofzuiger Er zijn types van uitlaatfilters (afhankelijk van de stofzuiger) • Hepa H12 wasbaar (Ref. No. EFH12W) • • • Hepa H12 niet wasbaar (Ref. No. EFH12) Microfilter met rand (Ref. No. EF17) Microfilter (Ref. No. EF2)

Stofzuig nooit:

• In natte ruimten. • In de buurt van ontvlambare gassen, enz. • Zonder s-bagTM (hierdoor kan de stofzuiger beschadigd raken). De stofzuiger is voorzien van een veiligheidssysteem waardoor de klep niet kan worden gesloten zonder s-bagTM . Sluit de klep zonder deze te forceren.

Stofzuig nooit:
• Scherpe voorwerpen. • Vloeistoffen (dit kan ernstige schade aan de machine toebrengen). • Hete of koude as, brandende sigarettenpeuken, enz. • Fijne stof van bijvoorbeeld gips, beton, bloem of as. Bovengenoemde voorwerpen en vloeistoffen kunnen schade aan de motor veroorzaken. Dergelijke schade valt niet onder de garantie.

Vervanging van de microfilter en de niet wasbare HEPA filter.

Schoonmaken van het turbomondstuk (alleen bepaalde modellen)
8 Verwijder het mondstuk van de buis en verwijder alle verwarde draadjes, enz., door deze met een schaar weg te knippen. Gebruik de hendel van de slang om het mondstuk te stofzuigen.

De filters moeten altijd door nieuwe worden vervangen en mogen niet worden gewassen. Open de klep en verwijder de filter (elke vijfde wisseling van de stofzak). Breng een nieuw filter aan en plaats de klep op de terug zoals is weergegeven in de afbeelding. Reinigen van uitwasbare HEPA-filters (ref.nr. EFH12W, alleen voor sommige modellen) Noodzakelijk bij elke vijfde vervanging van de stofzak/s-bagTM 7 Open de klep en verwijder de filter. 8 Spoel de binnenkant (vuile kant) van de filter schoon onder de warme kraan. Klop op het filterframe om het overtollige water te verwijderen. Herhaal dit vier keer en laat de filter vervolgens drogen. Opmerking: Gebruik geen schoonmaakmiddelen en raak het kwetsbare filteroppervlak niet aan 9 Vervang de filter en de deksel zoals weergegeven.

Problemenoplossen
Stofzuiger doet het niet
1 2 1 2 Controleer of de stekker in het stopcontact zit. Controleer of de stekker en het snoer niet beschadigd zijn. Controleer of de zekeringen niet doorgebrand zijn. Controleer of de stofzak/s-bagTM vol is. Vervang de zak eventueel. Is het mondstuk, de zuigbuis of de slang verstopt? Zijn de filters geblokkeerd?

Voorzorgsmaatregelen betreffende het elektrische snoer

• Een beschadigd snoer moet worden vervangen door een bevoegd Electrolux-servicecentrum. De garantie geldt niet voor het snoer van de stofzuiger. • Nooit door middel van het snoer de stofzuiger optrekken of naar u toe trekken. • Eerst de stekker uit het stopcontact nemen voordat u de stofzuiger gaat reinigen of onderhouden. • Controleer regelmatig of het snoer niet is beschadigd. Nooit de stofzuiger gebruiken indien het elektrische snoer is beschadigd. Onderhoud en reparaties moeten altijd worden uitgevoerd door bevoegd Electrolux-servicepersoneel. Bewaar de stofzuiger altijd op een droge plaats.

Stofzuiger houdt ermee op

Er is water in de stofzuiger gekomen
Het is noodzakelijk om de motor door een erkend Electrolux Service Centre te laten vervangen. Schade aan de motor door binnendringend water valt niet onder de garantie.

Reinigenvandezuigbuisenhetmondstuk
De stofzuiger stopt automatisch als het mondstuk, de zuigbuis, de slang, de filters of de s-bagTM verstopt raken. In voorkomende gevallen dient de stekker uit het stopcontact genomen te worden en dient de stofzuiger gedurende 20 à 0 minuten af te koelen. Verwijder de verstopping en/of vervang de filters en de s-bagTM en stel de stofzuiger weer in werking.

Klanteninformatie
Electrolux wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schade die voortkomt uit het niet-geëigend gebruik van het apparaat of uit ondeskundig gebruik van het apparaat. Dit product is ontwikkeld met als achtergrondgedachte: het milieu. Alle plastic onderdelen kunnen hergebruikt worden. Zie onze website: www.electrolux.com voor meer informatie. Als U suggesties voor de stofzuiger heeft of voor het instructieboekje, neem dan a.u.b. contact met ons op via: [email protected]

Voordatubegint

Des-bagTMvervangen/defilterschoonmaken
28 De stofzak/s-bagTM moet worden vervangen als het indicatorvenster helemaal rood is. Lees het venster af terwijl u het mondstuk omhoog houdt. 29 Verwijder de slang en open de klep. 0 Trek aan de kartonnen houder om de s-bagTM te verwijderen. De stofzak wordt automatisch gesloten en er kan geen stof meer ontsnappen. 1 Plaats een nieuwe s-bagTM door de kartonnen houder recht naar beneden te duwen. Sluit de klep.

11 Controleer of er een s-bagTM -stofzak en de motorfilter in de stofzuiger zijn geplaatst. 12 Schuif de slang in de opening totdat deze vastklikt. (Druk op de vergrendeling om de slang los te maken.) 1 Bevestig de uitbreidingsbuis of de telescoopbuis (alleen voor bepaalde modellen) op het slangstuk en op het mondstuk. Als u deze weer uit elkaar wilt halen, draait en trekt u eraan. 1 Rol het snoer uit en sluit dit aan op de wandcontactdoos. * Alleen bepaalde modellen De stofzuiger heeft een geïntegreerd opwindmechanisme.

Buizen en slangen schoonmaken
0 Gebruik een schoonmaakstrip of een soortgelijk materiaal voor het reinigen van de buizen en de slang. 1 Het is ook mogelijk om de verstopping uit de slang te verwijderen door in de slang te knijpen. Wees echter voorzichtig voor het geval de blokkering veroorzaakt wordt door glas of scherpe voorwerpen welke in de slang vast zijn geraakt. Opmerking! De garantie is niet van toepassing indien schade aan de slang a.g.v. reinigen is ontstaan.

12

1

You might also want to buy

$4.99

SX-K700 TECHNICS
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

CJ-V51 PIONEER
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

SX-PR602 TECHNICS
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

AG7330 PANASONIC
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

AG-7500 PANASONIC
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

YB400PE GRUNDIG
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

GRAND PRIX ELECTRONIC 754 BECKER
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

CJ-V51 PIONEER
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…
>
Parse Time: 0.142 - Number of Queries: 134 - Query Time: 0.031