Shopping cart is empty
 
English Polski Spanish 
Search For a Manual
 

(e.g. AA-V20EG JVC, ZX-7 Sony )
PayPal 1000+ rating Secure, Encrypted Checkout.
 
Who's Online
There currently are 391 guests online.
Categories
Information
Featured Product
Home >> WHIRLPOOL >> AWT 9124/S Quick Start
 
 0 item(s) in your cart 

WHIRLPOOL AWT 9124/S
Quick Start


Tweet about this product and get $1.00 of store credit for instant use!
  • Download
  • PDF Format
  • Complete manual
  • Language: Swedish, Finnish, Danish, Norwegian
Price: $4.99

Description of WHIRLPOOL AWT 9124/S Quick Start

Quick start guide ( sometimes called quick guide ) contains most important information on how to use this product. The manual is in PDF format. After placing order we'll send You download instructions on Your email address.

The manual is available in languages: Swedish, Finnish, Danish, Norwegian

Not yet ready
You must purchase it first

Customer Reviews
There are currently no product reviews.

Text excerpt from page 2 (click to view)
FORBRUKSDATA Temperaturvelger Program Bomull Bomull Dagligvask Blandet Bomull/ Syntetisk Hurtig Finvask Ull Håndvask (°C) 95/40 60 40 60/40 30 40 40 30 (kg) 5,0 5,0 3,0 2,0 3,0 1,5 1,0 1,0 (l) 49**/48 48 45 55/50 35 50 50 35 (kWt) 1,60/0,60 0,95 0,45 0,70/0,50 0,40 0,50 0,50 0,40 (timer : minutter)* 2:00/2:05 2:05 1:00 1:30/1:15 0:30 0:45 0:45 0:35 Tøymengde Vann Energi Veil. programvarighet

Maskinen er pÃ¥ âSkyllestopâ: ⢠Trykk om igjen pÃ¥ knappen for âSkyllestopâ: programmet vil avsluttes automatisk med den sentrifugering som er valgt. ⢠Hvis du ikke vil sentrifugere tøyet, vrir du programvelgeren til âTømmingâ og trykker pÃ¥ knappen âStart/Pauseâ igjen. Knapp for âRedusert sentrifugehastighetâ ⢠Hvert program har en automatisk fastsatt maks. sentrifugehastighet. ⢠Trykk pÃ¥ knappen for Ã¥ velge en annen sentrifugehastighet. ⢠Dersom sentrifugehastigheten er satt til â0â, vil sentrifugeringen ved slutten av programmet droppes, men det vil foretas korte sentrifugeringer under skyllesyklusen. Programmet vil avsluttes med tømming. FORSINKET START Ved hjelp av funksjonen âForsinket startâ kan brukeren sette igang maskinen nÃ¥r han vil, for eksempel om natten nÃ¥r strømmen er billigere. ⢠Velg program, temperatur og tilleggsfunksjoner. ⢠Trykk pÃ¥ knappen for âForsinket startâ for Ã¥ velge en forsinkelse pÃ¥ 1 til 19 timer. ⢠Trykk pÃ¥ knappen âStart/Pauseâ. Indikatorlampen i âStart/Pauseâ-knappen vil begynne Ã¥ lyse og lampen i knappen âForsinket startâ vil blinke. ⢠Indikasjonen pÃ¥ forsinkelsen blir borte nÃ¥r programmet starter og erstattes med gjenværende tid. ⢠Det antall timer som er valgt kan senere reduseres ved Ã¥ trykke om igjen pÃ¥ knappen âForsinket startâ. For Ã¥ slette âForsinket startâ ⢠Vri programvelgeren til posisjonen â â. ⢠Velg ønsket program igjen og trykk pÃ¥ knappen âStart/Pauseâ. PROGRAMSTART Ãpne vannkranen og trykk pÃ¥ knappen âStart/ Pauseâ. Lyset i lampen âStart/Pauseâ vil tennes. Indikatorlampen viser programfasen. Etter at programmet er startet, vil programfaseindikatoren vise fasene Vask, Skylling og Sentrifugering. Merk: Ved strømbrudd eller dersom apparatet frakobles under vaskesyklusen, vil programmet gjenopptas fra det sted hvor det ble avbrutt.

LÃS Pà LOKKET Av sikkerhetsgrunner er lokket lÃ¥st under visse programfaser. NÃ¥r programmet er ferdig eller ved strømbrudd vil lokket kunne Ã¥pnes etter ca. 1 minutt. VASKESYKLUS AVSLUTTET ⢠Resttiden er pÃ¥ â0: 00â og indikatorlampen âSluttâ vil lyse.

Ved valg av forvask forlenges programmets varighet med ca. 15 min. Forbruksdata ble mÃ¥lt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask. Dataene pÃ¥ âEnergietikettenâ henviser til programmet âBomull 60°Câ. * PÃ¥ samme mÃ¥te kan resttiden pÃ¥ indikatoren avvike fra verdiene i tabellen, fordi bruksforholdene i husholdningen tas med i beregningen. **For Ã¥ redusere temperaturen pÃ¥ vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

1. Vri programvelgeren til posisjonen â â. 2. Skru igjen kranen. 3. Ãpne lokket og trommeldørene og ta tøyet ut av maskinen. ENDRING AV PROGRAM ELLER TILLEGGSFUNKSJONER UNDER VASKESYKLUSEN 1. Velg et nytt program ved hjelp av programvelgeren. Velg eventuelle tilleggsfunksjoner og sentrifugehastighet. Lyset i knappen âStart/Pauseâ vil blinke. Merk: funksjonene âForsinket startâ og âForvaskâ kan ikke velges nÃ¥r programmet er blitt endret. 2. Trykk pÃ¥ knappen âStart/Pauseâ. Det nye programmet vil fortsette fra samme sted hvor det gamle programmet ble avbrutt. Merk: Fyll ikke i vaskemiddel til dette programmet. PAUSE/AVBRYTE ET PROGRAM Dersom du av en eller annen grunn vil avbryte programmet og fortsette senere: 1. Trykk pÃ¥ knappen âStart/Pauseâ. Lyset blinker. 2. NÃ¥r du er klar til Ã¥ fortsette programmet, trykker du pÃ¥ knappenâStart/Pauseâ igjen. SLETTE ET PROGRAM 1. Sett programvelgeren pÃ¥ âTømmingâ. 2. Trykk pÃ¥ knappen âStart/Pauseâ for Ã¥ starte programmet âTømmingâ.

KLARGJÃRING AV VASKESYKLUS 1. Lukk trommeldørene og kontroller at de er lÃ¥st. 2. Fyll vaskemiddel og tilleggsmidler i beholderen kun opp til âMAXâ-merket, pÃ¥ følgende mÃ¥te: ⢠Programmer med for- og hovedvask ⢠Programmer med bare hovedvask ⢠Tøymyknere ⢠⢠Klorblekemiddel Flekkfjernere

Knapp for âEnkel strykingâ ⢠Kan brukes sammen med programmene âBomullâ, âBlandet Bomull/Syntetiskâ og âDagligvaskâ for Ã¥ gjøre strykingen enklere. ⢠Vannmengden økes under skylling og det foretas en mer skÃ¥nsom sentrifugering. âÃkoâ-knapp ⢠Vaskeprogrammet forlenges og temperaturen reduseres for Ã¥ spare opptil 40% energi, samtidig som de gode vaskeresultatene opprettholdes. Knapp for âForvaskâ ⢠Kun for meget skitten vask (for eksempel sand og jord). Knapp for âIntensiv skyllingâ ⢠Vannmengden økes for Ã¥ oppnÃ¥ en mer intensiv skylling. ⢠Egner seg spesielt pÃ¥ steder med meget bløtt vann, samt til vask av tøy til babyer og allergikere. Knapp for âSkyllestopâ ⢠Vasken blir liggende i det siste skyllevannet uten Ã¥ sentrifugeres, for Ã¥ unngÃ¥ at det krøller seg eller farger av. ⢠Denne funksjonen er særlig egnet for programmene âBlandet Bomull/Syntetiskâ, âFinvaskâ og âDagligvaskâ. ⢠Funksjonen er spesielt nyttig hvis du vil vente med sentrifugering til senere eller du ikke vil sentrifugere tøyet. Merk: Programmet vil stoppe ved âSkyllestopâ dersom lampen for âSkyllestopâ i programfaseindikatoren blinker.

⢠Bløtgjøringsmidler (om nødvendig) 3. Skru programvelgeren til ønsket temperatur og program. Displayet for resttid viser det valgte programmets varighet (i timer og minutter) og lyset i knappen âStart/Pauseâ begynner Ã¥ blinke. Programsekvens og programmets forhÃ¥ndsinnstilte sentrifugehastighet vil lyse. Den valgte temperaturen kan endres ved Ã¥ trykke pÃ¥ knappene â+â og â-â. VELG ÃNSKET TILLEGGSFUNKSJON Hvis du velger en tilleggsfunksjon vil tilhørende indikatorlampe tennes, bortsett fra hvis kombinasjonen av program, tilleggsfunksjoner og temperatur ikke er mulig.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 312 10153

You might also want to buy

$4.99

AWT 9124/S WHIRLPOOL
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…
>
Parse Time: 0.133 - Number of Queries: 98 - Query Time: 0.03